Інформація про провайдера

Інформація про провайдера

  1. Статут асоціації "СЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ"
  2. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини
  3. Положення про методологію оцінювання набутих знань та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я
  4. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку